Solvay Супервайзор (специалист механоремонт) in Varna, Bulgaria

СУПЕРВАЙЗОР *(СПЕЦИАЛИСТ МЕХАНОРЕМОНТ)*


Изисквания за заеманата длъжност

· Висше техническо образование - машинен инженер, степен “Магистър”/ “Бакалавър”

· Безпроблемнa работа с техническа документация, свързана с проектиране, изграждане, ремонт и поддръжка на съоръжения**

· Много добро познаване на :**

  • устройството, принципа на действие и технологията за ремонт на ротационно и стационарно оборудване за транспортиране на големи обеми флуиди под високо налягане или предназначено за съхранението им

  • устройството, принципа на действие и технологията за ремонт на турбоагрегати, помпи, арматура, съдове и тръбопроводи под налягане

  • технологията на изграждане, ремонт и поддръжка на метални конструкции

· Добра компютърна грамотност – MS Office**

· Владеене на английски език е предимство**

· Готовност за обучение и адаптиране към вече сформиран екип и стил на работа


Основни задължения**

· Планиране, обезпечаване и организиране изпълнението на ремонтите и ежедневната поддръжка на оборудването съгласно действащите нормативни актове и фирмени процедури

· Обезпечаване и контрол при изпълнението на възложени задачи, ефективно взаимодействие с външни подизпълнители и вътрешни клиенти

· Упражняване на цялостен контрол върху техническото състояние и обезопасеност за правилната експлоатация и поддръжка на оборудването

· Анализ, координиране и контрол на ремонтните дейности

· Поддържане на техническа документация за оборудването

· Поддържане на съоръжения с повишена опасност, съгласно действащата нормативна уредба.


Компанията предлага

· Добро заплащане и допълнителни социални придобивки

· Възможност за професионална реализация и развитие

· Осигурен транспорт от и до гр.Варна

Ако се интересувате от тaзи позиция, моля изпратете актуална автобиография и мотивационно писмо на адрес _Bulgaria__.__careers__@__solvay__.__com_ не по-късно от 20.03.2018г.

/Всички документи ще бъдат разгледани при стриктна конфиденциалност //и в съответствие със ЗЗЛД. Само одобрените по документи кандидати ще *//бъдат//поканени на //интервю/*/.///

*/

/*

Title: Супервайзор (специалист механоремонт)

Location: Bulgaria-Varna-Devnya

Requisition ID: GBU005282

Solvay is an equal opportunity employer. We evaluate qualified applicants without regard to race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, veteran status, or any other legally protected characteristics.